skip to Main Content

Duurzaamheid is inmiddels een bekend begrip als het om het milieu gaat. Maar als het gaat om de verhoudingen tussen mensen onderling zijn we, in een maatschappij waarin het individualisme hoogtij dagen kent, nauwelijks bezig met wat er nodig is om op lange termijn goed samen te leven. Toch is hier wel veel kennis over beschikbaar. Aanknopingspunten om te werken aan sociale duurzaamheid zowel als individu als vanuit organisaties en de samenleving komen aan de orde.

Back To Top