skip to Main Content

Ik ben altijd gefascineerd geweest door de wereld om mij heen. Door mijn interesse in mensen en gebieden heb ik gekozen om planologie te gaan studeren. Dankzij mijn opleiding en praktijkervaringen heb ik geleerd hoe de wereld werkt, of beter gezegd hoe deze NIET werkt. Het systeem faalt op meerdere fronten, zowel op lokaal niveau als wereldwijd. Binnen onze eigen gemeentes zie ik veel onmacht en frustratie omdat het maatschappelijke belang wordt ondergesneeuwd door politieke economische belangen. Het lijkt vooral te draaien om macht en geld en niet om wat nou het best is voor een gebied. Ook op het wereldtoneel gaat het mis. Sinds de industriƫle revolutie hebben wij de wereldeconomie ingericht zoals deze voor de westerse wereld het beste zou zijn. Dat andere landen hieronder gebukt gingen werd goedgepraat door te zeggen dat we ontwikkelingslanden uit hun lijden zouden verlossen, en het primitieve bestaan van de inwoners zouden verbeteren, onder andere door de inheemse stammen naar steden te sturen of aan het werk te zetten op plantages.

Tientallen jaren later komen we erachter dat de manier waarop wij de wereld hebben ingericht alleen maar bij heeft gedragen aan grotere problemen, zoals wereldhonger en moderne slavernij in ontwikkelingslanden maar ook problemen waar we zelf last van hebben, zoals milieuvervuiling, klimaatverandering en een economisch systeem waarbij alleen de rijken winnen. Dit kan alleen veranderen als je teruggaat naar de essentie. En die essentie, die ligt bij de link tussen mensen en de gebieden waarin zij leven. De manier waarop wij dingen doen moet dus anders, op wereldniveau maar vooral ook in ons eigen landje. Het begin is klein maar wel in zicht. Met de omgevingswet die eraan komt zullen mensen in hun kracht gezet worden en kunnen zij zelf de baas worden over bijvoorbeeld waar hun eten en energie vandaan komt. De gebieden gaan terug naar de mensen en mensen zullen in staat zijn om de (economische, sociale, ecologische) waarde van hun gebied te behouden. Hoe dit precies kan en wat dit gaat betekenen vertel ik graag tijdens het TEDxYouth event in Nijmegen op 18 januari 2019.

Back To Top