skip to Main Content

Ik heb voor mijn filmpje alle drie de onderwerpen gekozen. Ik ben van mening dat deze alle drie in verbinding met elkaar staan. De cirkel des levens is voor mij ook de cirkel van het leren. Je bent nooit te jong of te oud om wat te leren. De jonge generatie kan zelfs wat bijbrengen aan de oudere generatie. Elke dag van je leven leer je weer wat nieuws bij. En het is aan jezelf om daar voor open te staan. Om er zelf op uit te gaan en te ondernemen, te ontdekken en te leren.
Duurzaamheid is een belangrijk thema van nu. Wat zal er met onze planeet later gebeuren als we nu geen actie ondernemen. Het is in mijn opinie belangrijk dat iedereen zich daarvoor inzet. Een klein begin maakt al een groot verschil. Eigenaarschap zit bij iedereen in het bloed, het is alleen het niet willen omzetten in ik kan het. Ik doe het. Yes you can!
Duurzaamheid ondernemerschap en sociaal entrepeneurship zijn drie belangrijke thema’s die ik in mijn spreken wil samen brengen. Door mijn uitgebreide ervaring met ondernemen, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Wil ik de lessen die ik heb geleerd meegeven aan de luisteraars. En bij hun de vraag neerleggen; Wat doe jij? Wat kun jij? Wat wil jij?
Als ik word gekozen ga ik daar niet staan en alleen over mezelf praten, ik wil een interactie creëren met het publiek. En hun aan het woord laten en hun inspireren verder na te denken en verder actie te ondernemen.
Dus kom uit je stoel, ga staan, luister mee en praat mee. Want iedereen kan iets doen. Iedereen kan iets leren. Als je er maar voor openstaat en luistert. Samen kunnen we alles. Want als we samen instaan voor hetzelfde ideaal, met ruimte voor nieuwe inbrengen doen we de wereld samen veranderen.

Back To Top